FWG OCH ELCON FINANS INLEDER SAMARBETE2004-06-01  |  Skriv ut artikeln

Elcon Finans ger sina återförsäljare ytterligare ett verktyg för att ge ytterligare konkurrenskraft.

Elcon Finans ger sina återförsäljare ytterligare ett verktyg för att ge ytterligare konkurrenskraft. I ett unikt stöd till sina återförsäljare lanseras nu i samarbete med Fragus Warranty Group ett unikt garantisystem som är marknadsledande i omfattning och premienivå. Ett liknande stöd från finansgivare till återförsäljare är unikt i Europa och bekräftar Elcon Finans position som ledande aktör inom återförsäljarsupport.