KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FRAGUS GROUP AB (PUBL)2008-04-28  |  Skriv ut artikeln

Fragus Groups Årsstämma 2008 är uppskjuten till i mitten på juni. Ny kallelse kommer att publiceras inom kort.

För ytterligare information vänligen kontakta:

David Rosberg
CFO/vVD Fragus Group AB (publ)
david.rosberg@fragus.se
+46 (0)44 785 03 00