AB SVENSK BILGARANTI FÖRVÄRVAR DOTTERBOLAG2009-02-05  |  Skriv ut artikeln

AB Svensk Bilgaranti förvärvar Fragus Group AB (publ.) dotterbolag

AB Svensk Bilgaranti har förvärvat samtliga aktier i bolagen Fragus Warranty Sweden AB, Fragus Warranty Norway AS, Fragus Warranty Finland Oy samt Fragus Warranty Denmark.
Genom förvärvet så tar Svensk Bilgaranti den ledande positionen i Norden inom området garantitjänster för fordonsmarknaden.


Styrelsen i säljande bolag Fragus Group AB (publ.) har bedömt att verksamheten bättre kan drivas vidare i ett annat framgångsrikt företag som kan utveckla Fragus potential och utnyttja de synergieffekter som uppkommer med den sammantagna stora volymen.
Förvärvet innebär att AB Svensk Bilgaranti övertar Fragus hela operativa verksamhet i Norden.

AB Svensk Bilgaranti har haft en fortsatt mycket positiv utveckling under 2008 och den organiska tillväxten har varit närmare 60 %. Förvärvet är en del av bolagets långsiktiga strategi att vara den mest attraktiva samarbetspartnern för fordonsbranschen i Norden.

– Vi har idag en mycket effektiv organisation och leveransmodell understödd av etablerade rutiner och processer. Detta är en förutsättning för ständig utveckling av konkurrenskraftiga garantitjänster på en fordonsmarknad i ständig förändring, säger Lars Hansson, VD på AB Svensk Bilgaranti.För mer information, kontakta:
AB Svensk Bilgaranti: Lars Hansson, VD, tel. 031-27 70 40


* * *

Om AB Svensk Bilgaranti
AB Svensk Bilgarant är specialiserat på att utveckla garantier till bilbranschen. Vårt erbjudande är riktat till auktoriserade och anslutna bilhandlares kunder att vid köp av en kvalitetstestad bil få ett tryggare bilköp. Vår affärsidé bygger på att hjälpa fordonshandeln att skapa ökad trygghet för deras kunder.
För mer information se www.svenskbilgaranti.com

  fragus_publicDoc_217.pdf