FÖRVÄRVAR SYSTEM FÖR SPÅRNING AV FORDON2006-05-02  |  Skriv ut artikeln

Telematics i Helsingborg AB har under de senaste åren utvecklat ett system för spårning av fordon via GPS/GSM. Företaget har passerat utvecklingsfasen och försäljningsarbetet skall nu inledas. Fragus Group AB har per i dag kontant förvärvar inkråmet i bolaget och övertar inga anställda. Datum för övertagande är satt till 1 juni 2006. Verksamheten kommer att bedrivas i ett eget dotterbolag till Fragus Group AB (publ).


Klicka på länken nedan för att ta del utav hela pressreleasen.


  fragus_publicDoc_42.pdf