BILFÖRSÄLJNINGEN - 9% FWG +34% I OKTOBER2004-11-04  |  Skriv ut artikeln

Bilförsäljningen lyckades inte under oktober hämta sig utan backade hela 9%. FWG når stadigt nya marknader och ökar.

FWG når stadigt nya marknader och ökar markant för sjätte månaden i följd. Hela 34% uppgång varav bilgarantier står för merparten. Orderingången på systemsidan ökar marginellt.