KRAFTIG ÖKNING I NOVEMBER2004-12-01  |  Skriv ut artikeln

FWG ökar till ny toppnivå.

November månad innebar en kraftig orderingång på garanti och systemsidan till en ny högstanivå. Omsättningsprognosen för 2004/2005 beräknas infalla redan efter tredje kvartalet. Räkenskapsårets första 6 månader pekar på en vinst om ca 345tkr vilket är ca 750tkr över budgeterat resultat.