FWG BIBEHÅLLER VOLYM I DECEMBER2005-01-04  |  Skriv ut artikeln

Trots en på helmånadsbasis volymhämande månad bibehåller FWG volym under December. Ökningen var blyga +3%. Antalet återförsäljare ökade med +9%