DUBBLERING AV MÅNADSVOLYM SEDAN OKTOBER2005-02-07  |  Skriv ut artikeln

Framgångsreceptet med genomtänkta garantiprogram kombinerat med effektiv administratin har mottagits väl av marknaden. FWG´s extrema ökning är tydliga tecken på att branchen börjar inse värdet av sina kundrelationer och att allt fler ser sina affärer marginalförtärkas.