PARTNER TILL INSPLANET2007-07-02  |  Skriv ut artikeln

Fragus Group blir licensierad partner till Insplanet.

Fragus erhåller därmed ett komplett affärssystem för förmedling av konsumentförsäkringar, avtal med försäkringsbolag samt avstämning och ekonomihantering av försäkringsbeståndet. För Insplanet innebär samarbetet att ytterligare en partner tar del av återförsäljarkonceptet. Insplanet investerar resurser i att kontinuerligt utveckla det egna internetbaserade affärssystemet och i sin egen affärsutveckling. Planerad start är september 2007.


Genom att licensiera sitt affärssystem tillhandahåller Insplanet en effektiv lösning till aktörer som vill erbjuda sina kunder produkter inom konsumentförsäkringsområdet "Våra återförsäljare utgör en del i vår ambition att ligga i framkant när det gäller att utveckla och erbjuda nya lösningar inom konsumentförsäkringar. Vår målsättning är att flera avtal skall följa under 2007", säger Daniel Soussan, VD på Insplanet.

Fragus ingår samarbetet med Insplanet för att kunna fortsätta sin expansion inom affärsområdet försäkringar. Samarbetet ger Fragus möjlighet att få tillgång till alla de försäkringsprodukter som Insplanet har i sin portfölj. "För Insplanet innebär samarbetet med Fragus att vi direkt når ett nytt marknadssegment som vi inte alls har bearbetat hittills", säger Daniel Soussan, VD på Insplanet.

Därmed blir Fragus Group en totalleverantör avseende försäkringar och garantilösningar. "Det känns helt naturligt att välja att samarbeta med Insplanet som är en ledande aktör på området och tillsammans kan vi nå nya marknader. Dessutom har Fragus Group nu en komplett försäkringsportfölj, vilket ger oss möjligheten att erbjuda våra samarbetspartners en totallösning inom området garanti och försäkringar. Våra väl upparbetade försäljningskanaler kommer att visa sig mycket användbara i vårt framtida arbete", säger Johan Kaltenbrunner, CEO, Fragus Group AB (publ)

Om Insplanet AB
Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym på 268 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Varannan person som jämför försäkring hos Insplanet sparar pengar. Sedan starten 1999 har Insplanet
hjälpt 500 000 kunder. Insplanets aktie är noterad på First North, HQ Bank är Insplanets certified adviser. Läs mer på www.insplanet.com.

Länk: http://www.insplanet.com

  fragus_publicDoc_98.pdf